Trigger point

    Co jsou vlastně spoušťové body ( Trigger pointy ) a co všechno dovedou?
    Trigger pointy ( spoušťové body ) jsou malé tuhé uzlíky ve svalech, které mohou být na pohmat silně bolestivé nebo mohou při podráždění vyvolat svalový zášk a bolest ve vzdálených oblastech těla ( přenesená bolest). Další reakcí na podráždění je úhybná reakce, kdy pacient může až poskočit nebo ucuknout .
    Díky mechanickému poškození kosterního svalstva, ať již úrazem, zlomeninou, vymknutím nebo nadužíváním – kdy daný sval stále dokola vykonává stejnou práci stejným způsobem – může dojít k ztuhnutí svaloviny a vytvoření tzv. spoušťového bodu (např. práce s myší, jednostranná zátěž sportovců, ovládání pedálů při řízení automobilu atd.) Sval ztrácí elasticitu a poddajnost, postupem času může dojít ke zhoršení jeho prokrvení. Právě spoušťový bod může být zdrojem vytrvalé, hluboké a velmi obtěžující bolesti.
    Tyto změny potom vedou k tomu, že se body stávají centry bolesti a mohou ovlivnit celkovou kondici svalu , ve kterém se nacházejí , ale také svalů mnohdy i velmi vzdálených.  Změny spojené s poruchou funkce svalu vedou k  rozvoji tzv. přenesených bolestí. Přenesené bolesti se mohou vyskytovat mnohdy i velice daleko od místa výskytu spoušťového bodu. Ztuhlost a bolest v kloubech jako zápěstí, lokty, ramena, kolena a kyčle často nebývá nic jiného než přenesená bolest ze spoušťových bodů přiléhajících svalů.
    Spoušťové body nereagují na meditaci, pozitivní myšlení, progresivní relaxaci a jen velmi omezeně např. na klasickou masáž.  Jediným dostupným ošetřením těchto bodů je manuální tlak přímo na tento bod – a protažení svalu .  Je přitom velice důležité nenechat se zmást, kde se zrovna bolest projevuje.
Kontraindikace:
    Masáž spousťových bodů neprovádíme u osob trpících epilepsií, nádorovým onemocněním, osteoporózou, infekčním a zánětlivým onemocněním a při akutních blokádách. Dále není vhodná u kožních onemocnění, zánětu žil, kornatění tepen a u osob s poruchou srážlivosti krve. Po předchozí konzultaci s lékařem může být masáž prováděna diabetikům, lidem s vysokým krevním tlakem a chorobami srdce. Nedoporučuje se těhotným